Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web plinkostakevn.top. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây trước khi tiếp tục sử dụng trang web. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây:

1. Quyền sở hữu trí tuệ: Các nội dung trên trang web plinkostakevn.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến hình ảnh, văn bản, biểu đồ, đồ họa, biểu mẫu và tài liệu khác, thuộc sở hữu của plinkostakevn.top hoặc các bên thứ ba có liên quan. Việc sao chép, phân phối, sử dụng hoặc tái sử dụng các nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ plinkostakevn.top là vi phạm.

2. Quyền và hạn chế

a. Quyền sử dụng trang web: plinkostakevn.top cung cấp cho bạn quyền sử dụng trang web theo các điều khoản sử dụng này. Tuy nhiên, bạn không được phép:

  • Sửa đổi, sửa chữa hoặc tạo sản phẩm phái sinh từ trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó.
  • Thực hiện hành động gây cản trở hoặc làm gián đoạn trang web plinkostakevn.top hoặc các dịch vụ liên quan.
  • Sử dụng trang web để phạm pháp, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây hại đến quyền sở hữu trí tuệ.

3. Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

  • Trang web có thể sử dụng các cookie để tùy chỉnh và cải thiện trải nghiệm của bạn.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn không đúng cách.