Chính sách bảo mật

Tại plinkostakevn.top, chúng tôi rất đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách này trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia cuộc thi hoặc khảo sát, mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên của bạn, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, thông tin thanh toán và các chi tiết khác liên quan.

Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin không cá nhân khi bạn truy cập trang web của chúng tôi thông qua việc sử dụng các công nghệ như cookies. Thông tin không cá nhân này bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập và các trang đã xem.

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ mà bạn yêu cầu.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các thông tin quan trọng, cập nhật hoặc khuyến nghị liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin với các đối tác của chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  • Khi chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin bởi pháp luật hoặc quy định của chính quyền.

An ninh thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật mã hóa để bảo vệ các thông tin cá nhân nhạy cảm, bao gồm thông tin tài khoản và thông tin thanh toán.

Chúng tôi cũng giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn chỉ cho những nhân viên cần biết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo và hiểu rõ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.