Chính sách cookie

Cookie là những tệp nhỏ chứa dữ liệu mà trang web gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Cookie giúp trang web nhận ra và nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như cài đặt ngôn ngữ, thông tin đăng nhập, và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho bạn.

Cookie không chứa thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn. Thông tin trong cookie không thể truy cập được bởi người khác.

2. Loại cookie sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web plinkostakevn.top:

  • Cookies cần thiết: Đây là các cookie bắt buộc để trang web hoạt động đúng cách và cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn yêu cầu, bao gồm việc cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản của mình.
  • Cookies thống kê: Chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trang web và cung cấp nội dung phù hợp với người dùng.
  • Cookies tiếp thị: Chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi các hoạt động tiếp thị và cung cấp quảng cáo cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn.

3. Quyền kiểm soát cookie

Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể làm giảm chất lượng và trải nghiệm sử dụng trang web.

Nếu bạn muốn xóa hoặc vô hiệu hóa cookie đã được cài đặt, bạn có thể làm điều đó trong cài đặt trình duyệt của mình. Quá trình cụ thể để làm điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại trình duyệt bạn đang sử dụng.